U bevindt zich in de rubriek "Binnenland".

Plant meerval zich voort in ons land?

Dat het de laatste jaren steeds beter gaat met de meerval in ons land is al lang geen nieuws meer. Toenemende vangsten van meervallen aan de hengel en ook toenemende afmetingen zijn hiervan het levende bewijs. Dat de meerval zich ook succesvol begint voort te planten in ons land is minder bekend en in onderstaand artikel hoop ik u hiermee van wat meer informatie te voorzien.

In en rond Zwolle bevinden zich een aantal kleinere en grotere afgravingen waar her en der goed vis in zit. Wij Zwollenaren mogen dan ook beslist niet klagen over de kwaliteit en hoeveelheid van ons viswater, want zo’n beetje alle typen viswater hebben we binnen handbereik. Eén van die wateren vindt u aan de noordzijde van de stad bij de nieuwbouwwijk Stadshagen. Het is een kleine put van zo’n twee hectare met de welluidende naam Ruimzicht. Dat die naam toepasselijk is zie je als je aan het genoemde water staat. Je ziet er vrijwel nergens een boom en je hebt er dus ruim zicht.

In het begin van de jaren tachtig werd er druk gevist door allerlei vissers. Vooral bij gezinnen was de plas erg populair. Toen was de hierboven genoemde wijk Stadshagen nog lang niet in beeld en je zat er lekker buiten de stad te vissen in een water waar je altijd wel een visje kon pakken. Echter, de vis die er gevangen werd was niet echt groot. Wel veel, niet groot dus. Dat was nog in de tijd dat er klachten binnen kwamen bij de vereniging over de kleine vis. De vereniging reageerde daarop door opnieuw vis uit te zetten. Tja, zo ging dat in die tijd nu eenmaal. Inmiddels zijn de beheerstechnische inzichten veranderd, maar daarop kom ik straks terug. Er werd vooral witvis gevangen, maar Ruimzicht is ook altijd wel een karperput geweest.

 

Onderzoek en maatregelen

Op enig moment werd besloten om het biotoop in Ruimzicht eens serieus onder de loep te nemen en desgewenst maatregelen te treffen. Omdat de vereniging in die tijd niet beschikte over voldoende grote netten om de plas naar behoren af te vissen, werd een beroepsvisser en de toenmalige OVB ingeschakeld. Het plan was om van Ruimzicht een zogeheten snoek-zeelt type water te maken en daarvoor moest ondermeer overtollige witvis verwijderd worden. Ook moest e.e.a. gebeuren met de plantengroei, want het water was troebel.

afvissing kolk Ruimzicht...

Om kort te gaan komt het erop neer dat na het nemen van de maatregelen de plas inderdaad sterk van karakter veranderde. Het water werd helderder en de plantengroei nam sterk toe. Om te zien wat het resultaat op de visstand was is na jaren de plas opnieuw door de OVB samen met een beroepsvisser afgevist. Wat er toen boven kwam maakte zelfs de heren van de OVB in positieve zin erg zenuwachtig. Grote karpers, tot ruim 30 pond en brasems van meer dan 5 kilo met een lengte van boven de 70 cm. Van die brasems werden er na onze toestemming door de OVB enkele meegenomen om op de hengelsportbeurs Visma in Rotterdam te showen aan het bezoekende publiek. Daar werden ze, door hun formaat, door menigeen “uitgescholden” voor karper. Een teken dat wij in ons land niet gewend zijn aan dergelijke ongehoord grote exemplaren. Inmiddels werden er zeer mondjesmaat een aantal “Valkenswaard Spiegels” uitgezet in de kolk. Ook zijn er in die tijd enkele kleine meervallen in Ruimzicht gezet, althans dat is het sterke vermoeden.

 

Meerval in de plas

Die meervallen zijn nu, jaren later, weer terug gevangen tot een maat van ruim 130 cm. Hoe groot ze waren toen ze erin werden gezet, vertelt het verhaal helaas niet, maar omdat het een klein, afgesloten water is, zijn ze er vast niet vanzelf in gekomen. Zeer recent heeft de vereniging opnieuw een afvissing in Ruimzicht gedaan, maar nu met eigen spullen. Omdat het net niet breed genoeg was om de gehele plas te overspannen, is de afvissing niet zo optimaal geweest als in het verleden. We kunnen echter wel een goed beeld krijgen van wat er momenteel in de plas zwemt. De grote karpers en brasems zijn er nog altijd en er werden ook enkele meervallen gevangen. Wat nog het meest opzien baarde was de aanwezigheid van een leuk aantal echt kleine meervalletjes. Zeg maar formaat “handpalm”. Een formaat dus wat aangeeft dat de meerval zich in dit water voortplant. Het biotoop is dus voor de meerval erg gunstig. We vingen weinig kleine witvis en daarom is er onlangs een aardige voorraad kleine blank- en ruisvoorn bij gezet.

formaat handpalm...

kerngezonde meervallen...

 

Gaat het steeds beter met de meerval in Nederland? Dacht het wel!!!

 

Tekst en foto’s: Ingmar Boersma

Klik hier voor meer info over de vismonitoring van Ruimzicht