U bevindt zich in de rubriek "Varia".

Veel meervallen in bemonsteringbak vismigratie-installatie

Op 12 juni werd in het riviertje Alb bij Karlsruhe (Duitsland) een vismigratie-installatie in gebruik genomen. Deze installatie is een onderdeel van het herstel van de zalm in het stroomgebied van de Rijn. Uiteraard passeren ook niet-salmoniden deze installatie...

Met name in de eerste dagen van ingebruiksstelling zijn het vooral grote meervallen die in de bak (2x2x2m) van de installatie belanden. Waarschijnlijk trekken de meervallen uit de Rijn om in de ondiepe Alb te paaien. De grootste meerval was 187cm met een gewicht van 49kg.

Veel meervallen waren net iets kleiner. Ook karpers, barbelen en andere vissoorten belandden kortstondig in de bak. Opvallend is dat er niet één roofblei is gevangen.

De opvangbak en installatie zijn gemaakt naar een model van de vispassage bij Iffezheim in de Rhein. De bak kan dmv. een portaalkraan op iedere gewenste hoogte worden gesteld, afhankelijk de trekrichting van de vissen.

De Alb was vroeger een gekende zalmrivier. De laatste zalm werd er in de 70-er jaren gevangen in een net, maar de rivier biedt nog wel voldoende paaiplaatsen.

bron: Fish & Fang